Ons onderwijs

In onze schoolgids is de belangrijkste informatie opgenomen over onze school.

In het schoolplan 2018-2020 staat waar we in 2020 als school willen staan en hoe we daaraan werken.

In ons Schoolondersteuningsprofiel staat hoe we leerlingen begeleiden die extra zorg nodig hebben.

In ons Pestprotocol staat hoe we omgaan met pesten op onze school

Verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een vakantie buiten schooltijd kan via onderstaand formulier. Meer informatie over bijzonder verlof kan gevonden worden via de site van de Rijksoverheid.

In het protocol Cameratoezicht staat beschreven hoe we omgaan met de camera’s in en om school.

In onze meldingsprocedure staat hoe we omgaan met klachten of bezwaren.

Deze vier pijlers vormen de basis voor ons onderwijs:

 • 1 Leerlingen worden in 4 jaar steeds zelfstandiger
 • 2 Leerlingen gaan veel samenwerken
 • 3 Leerlingen worden in 4 jaar verantwoordelijker
 • 4 Leerlingen maken zoveel mogelijk hun eigen keuzes

Rooster & vakanties

Alle roosterzaken vind je in Magister. Ook als er iets wijzigt. Log regelmatig in om op de hoogte te blijven. Voor vragen of hulp bij inlogproblemen: stuur een e-mail naar info@kandinskymolenhoek.nl.

Inloggen in Magister

Absentie

Ziekte of absentie graag vóór 8.00 uur telefonisch melden via 024 358 41 86. Is de leerling na de eerste dag ook nog ziek of absent, dan dient u iedere daaropvolgende ochtend de absentie te bevestigen.

Toetsweken

Het rooster voor de toetsweken staat in Magister.

 • Periode 1: 28 oktober t/m 1 november 2019
 • Periode 2: 13 januari t/m 17 januari 2020
 • Periode 3: (alleen klas 4): 16 maart t/m 20 maart 2020
 • Periode 3: (klas 1,2,3): 23 maart t/m 27 maart 2020
 • Periode 4: (klas 1, 2 en 3): 22 juni t/m 26 juni 2020

Vakanties en vrije dagen 2019-2020

 • Roostervrije dag i.v.m. studiedag docenten: 24 september 2019
 • Herfstvakantie: 14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019
 • Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
 • Roostervrije dag i.v.m. studiedag docenten: 13 februari 2020
 • Carnaval: 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020
 • Roostervrije dag i.v.m. studiedag docenten: 10 april 2020
 • Pasen: 13 april 2020
 • Meivakantie: 27 april 2020 t/m 06 mei 2020
 • Hemelvaart: 21 mei 2020 en 22 mei 2020
 • Pinksteren: 01 juni 2020
 • Roostervrije dag i.v.m. studiedag docenten: 6 juli, 8 juli en 10 juli 2020
 • Zomervakantie: 13 juli t/m 23 augustus 2020

NB: Roostervrije dagen zijn dagen waarop leerlingen geen lessen hebben, maar wel beschikbaar moeten zijn.

Lestijden

1e uur 08.45 – 09.15
2e uur 09.15 – 09.45
3e uur 09.45 – 10.15
4e uur 10.15 – 10.45
pauze 10.45- 11.00
5e uur 11.00- 11.30
6e uur 11.30 – 12.00
7e uur 12.00 – 12.30
8e uur 12.30- 13.00
pauze 13.00- 13.25
9e uur 13.25- 13.55
10e uur 13.55- 14.25
11e uur 14.25 – 14.55
12e uur 14.55 – 15.25

Mentoren

1A

Roel Lubbersr.lubbers@kandinskymolenhoek.nl
Bo van Keeken- b.vankeeken@kandinskymolenhoek.nl

1B

Britt Schoenakerb.schoenaker@kandinskymolenhoek.nl
Rogier Winkel – r.winkel@kandinskymolenhoek.nl

2A

Guido Bernsg.berns@kandinskymolenhoek.nl
Jacek Ziembaj.ziemba@kandinskymolenhoek.nl

2B

Gloria Sequera Palomo – van de Sanden – g.sequerapalomo@kandinskymolenhoek.nl
Judith Berendsj.berends@kandinskymolenhoek.nl

2C

Robin Kerstenr.kersten@kandinskymolenhoek.nl

3A

Freek van Iersel – f.viersel@kandinskymolenhoek.nl
Lobke Wouters
l.wouters@kandinskymolenhoek.nl


3B

Rob van Rooijenr.vrooijen@kandinskymolenhoek.nl
Ellen Walravene.walraven@kandinskymolenhoek.nl

3C

Marcel grote Puntm.grotepunt@kandinskymolenhoek.nl
Lieke Stofmeell.stofmeel@kandinskymolenhoek.nl

4A

Jana van Voordenj.vvoorden@kandinskymolenhoek.nl
Joost Rutgersj.rutgers@kandinskymolenhoek.nl

4B

Bart van Termb.vterm@kandinskymolenhoek.nl
Rob Groeneveldr.groeneveld@kandinskymolenhoek.nl

4C

Luuk Vrenkenl.vrenken@kandinskymolenhoek.nl
Laurien Touzani – l.touzani@kandinskymolenhoek.nl

Functionarissen

Schoolleiding

Erick Loermans – Directeur
Maartje Driessen – Afdelingsleider bovenbouw

Leerlingbegeleiding

René Krechting – Zorgcoördinator
Esther Janssen – Leerling-coördinator onderbouw
Marleen Hengeveld – Trajectbegeleider/remedial teacher
Rob Alders – Schoolmaatschappelijk werker

Loopbaanoriëntatie

Margot de Jong – Stagebegeleider
Ton Broekmans – Studiepunten- en activiteiten­begeleider/ decaan

Vertrouwenspersonen

Robin Kersten
Jana van Voorden

Administratie en conciërge

Annemarie van Bremen – Medewerker administratie
Bob Worm / Wilfried Jansen – Conciërge

Systeembeheer

Kaylee Willems – Systeembeheerder