Ons onderwijs

In onze schoolgids is de belangrijkste informatie opgenomen over onze school. In het schoolplan 2018-2020 staat waar we in 2020 als school willen staan en hoe we daaraan werken.

Onze missie krijgt vorm in vier bouwstenen:

 • 1 Leren en Beleven
 • 2 Persoonlijke aandacht
 • 3 Samen
 • 4 Succesvolle toekomst

Rooster & vakanties

Alle roosterzaken vind je in Magister. Ook als er iets wijzigt. Log regelmatig in om op de hoogte te blijven. Voor vragen of hulp bij inlogproblemen: stuur een e-mail naar info@kandinskymolenhoek.nl.

Inloggen in Magister

Absentie

Ziekte of absentie graag tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch melden via 024 358 41 86. Is de leerling na de eerste dag ook nog ziek of absent, dan dient u iedere daaropvolgende ochtend de absentie te bevestigen.

Toetsweken

Het rooster voor de toetsweken staat in Magister.

Periode 1

 •  Klas 1, 2, 3, 4: 2 november t/m 6 november 2020

Periode 2

 • Klas 1, 2, 3, 4: 18 januari t/m 22 januari 2021

Periode 3

 • Klas 1, 2, 3, 4: 6 april t/m 9 april 2021

Periode 4

 • Klas 1, 2, 3: 28 juni t/m 2 juli 2021

Vakanties en vrije dagen 2020-2021

 • Herfstvakantie: 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
 • Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
 • Carnaval: 15 februari 2021 t/m 19 februari 2021
 • Pasen: 5 april 2021
 • Roostervrije dag: 26 april 2021
 • Koningsdag: 27 april 2021
 • Meivakantie: 3 mei 2021 t/m 14 mei 2021
 • Pinksteren: 24 mei 2021
 • Roostervrije dag i.v.m. studiedag docenten: 6 juli, 12 juli, 14 juli en 16 juli 2021
 • Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021

NB: Roostervrije dagen zijn dagen waarop leerlingen geen lessen hebben, maar wel beschikbaar moeten zijn. In de loop van het jaar worden er nog twee roostervrije dagen ingepland.

Lestijden

 

1e uur 08.45 – 09.15   (Coaching)
2e uur 09.15 – 09.55
3e uur 09.55 – 10.35
Pauze 10.35 – 10.50
4e uur 10.50- 11.30
5e uur 11.30- 12.10
6e uur 12.10 – 12.50
Pauze 12.50 – 13.15
7e uur 13.15- 13.55
8e uur 13.55- 14.35
9e uur 14.35- 15.15
10e uur 15.15- 15.25     (Coaching)
Indiv. gesprekken 15.25 – 15.40

Mentoren

1A

Robin Kersten – r.kersten@kandinskymolenhoek.nl
Judith Berendsj.berends@kandinskymolenhoek.nl

1B

Anass Chaouia.chaoui@kandinskymolenhoek.nl
Esther Linders – e.linders@kandinskymolenhoek.nl

1C

Gloria Sequera Palomo – van de Sanden – g.sequerapalomo@kandinskymolenhoek.nl
Carlien Heins- c.heins@kandinskymolenhoek.nl

2A

Roel Lubbersr.lubbers@kandinskymolenhoek.nl  
Guido Bernsg.berns@kandinskymolenhoek.nl

2B

Britt Schoenaker – b.schoenaker@kandinskymolenhoek.nl
Martijn Boomsluiter – m.boomsluiter@kandinskymolenhoek.nl

3A

Rogier Winkel – r.winkel@kandinskymolenhoek.nl

3B

Freek van Iersel – f.viersel@kandinskymolenhoek.nl
Bart van Termb.vterm@kandinskymolenhoek.nl

3C

Luuk Vrenkenl.vrenken@kandinskymolenhoek.nl
Laurien Touzani – l.touzani@kandinskymolenhoek.nl

4A

Jana van Voordenj.vvoorden@kandinskymolenhoek.nl
Lobke Woutersl.wouters@kandinskymolenhoek.nl

4B

Joost Rutgersj.rutgers@kandinskymolenhoek.nl
Niek Poelsn.poels@kandinskymolenhoek.nl

4C

Rob Groeneveldr.groeneveld@kandinskymolenhoek.nl
Lieke Stofmeell.stofmeel@kandinskymolenhoek.nl

Functionarissen

Schoolleiding

Erick Loermans – Directeur
Maartje Driessen – Afdelingsleider bovenbouw

Leerlingbegeleiding

René Krechting – Zorgcoördinator
Esther Janssen – Leerling-coördinator onderbouw
Marleen Hengeveld – Trajectbegeleider/remedial teacher
Rob Alders – Schoolmaatschappelijk werker
Jeffrey Willemsen – verzuimcoördinator

Loopbaanoriëntatie

Bart van Term  – Decaan
Caroline de Swart– Praktijk­begeleider (stages, studiepunten)

Vertrouwenspersonen

Robin Kersten
Jana van Voorden

Externe vertrouwenspersonen

Jacqueline Pulles

Administratie en conciërge

Annemarie van Bremen – Medewerker administratie
Paul Noij / Paul Kapaan – Conciërge

Systeembeheer

Eric de Groot – Systeembeheerder

Protocollen

In ons schoolondersteuningsprofiel staat hoe we leerlingen begeleiden die extra zorg nodig hebben.
Bekijk ons schoolondersteuningsprofiel

In ons Pestprotocol staat hoe we omgaan met pesten op onze school.
Bekijk ons pestprotocol

Verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een vakantie buiten schooltijd kan via onderstaand formulier. Meer informatie over bijzonder verlof kan gevonden worden via de site van de Rijksoverheid.
Formulier aanvragen verlof

In het protocol Cameratoezicht staat beschreven hoe we omgaan met de camera’s in en om school.
Protocol cameratoezicht

In onze meldingsprocedure staat hoe we omgaan met klachten of bezwaren.
Meldingsprocedure

Mocht een klacht, bezwaar of onvrede niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kan er een beroep worden gedaan op de Algemene regeling klachtbehandeling SGRvN
Algemene regeling klachtbehandeling

In ons examenreglement staan alle afspraken rondom het afnemen, nakijken, inhalen en herkansen van de schoolexamen.
Examenreglement

In ons PTA staan alle schoolexamens die in leerjaar 3 en 4 worden afgenomen
PTA 2020-2022

In onze gedragscode staat hoe we als medemerkers online en offline omgaan met leerlingen en elkaar.
Gedragscode medewerkers

In ons leerlingenstatuut staat beschreven wat de rechten en plichten zijn van onze leerlingen.
Leerlingenstatuut

In het veiligheidsplan 2021- 2022 wordt het veiligheidsbeleid van Kandinsky Molenhoek beschreven
Veiligheidsplan