Ons onderwijs

Kandinsky Molenhoek is een kleine, sportieve vmbo-school met ongeveer 210 leerlingen met de leerwegen basis, kader, gemengd en theoretisch plus. Plus betekent dat alle leerlingen van de theoretische leerweg naast het theoretische programma, ook het praktijkprogramma volgen en afsluiten. In de onderbouw werken wij met dakpanklassen.

Kandinsky Molenhoek excelleert op drie gebieden:
– persoonlijke aandacht
– maatschappelijke betrokkenheid
– actief onderwijs

Bij ons duren lessen 40 minuten. Je start en eindigt iedere dag met je mentor en je klas in je stamlokaal. We wisselen praktisch en theoretisch onderwijs zo veel mogelijk af.

Sport heeft een speciale betekenis binnen Kandinsky Molenhoek. Het is de rode draad in ons onderwijs. Een wereld die voortdurend verandert, vraagt namelijk van mensen dat ze creatief, zelfstandig, flexibel zijn en verantwoordelijkheid nemen. Dat vraagt om de juiste kennis maar ook om een breed palet aan vaardigheden. Denk aan: doorzetten, initiatief nemen, keuzes maken, probleemoplossend denken en creativiteit. Mede door het beoefenen van sport kunnen kinderen zich deze en andere vaardigheden eigen maken. Sport levert meer op dan enkel sportieve vaardigheden. Ook bieden we een doorlopende leerroute aan in samenwerking met het mbo (Sport en Bewegen, ROC Nijmegen).

In onze schoolgids en in ons schoolplan is de belangrijkste informatie opgenomen over onze school.

In het schoolplan 2023-2027 staat waar we als school willen staan en hoe we daaraan werken.

 • Kleinschalig
 • Maatschappelijk betrokken
 • Persoonlijke aandacht
 • Actief onderwijs

Rooster & vakanties

Alle roosterzaken vind je in Magister, ook als er iets wijzigt. Log regelmatig in om op de hoogte te blijven. Voor vragen of hulp bij inlogproblemen: stuur een e-mail naar info@kandinskymolenhoek.nl.

Ziekte of absentie graag tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch (niet per mail) melden via 024 358 41 86. Is de leerling na de eerste dag ook nog ziek of absent, dan dient u iedere daaropvolgende ochtend de absentie te bevestigen.

1e uur 08.45 – 09.15 (Coaching)
2e uur 09.15 – 09.55
3e uur 09.55 – 10.35
Pauze 10.35 – 10.50
4e uur 10.50 – 11.30
5e uur 11.30 – 12.10
6e uur 12.10 – 12.50
Pauze 12.50 – 13.15
7e uur 13.15 – 13.55
8e uur 13.55 – 14.35
9e uur 14.35 – 15.15
10e uur 15.15 – 15.25 (Coaching)
Indiv. gesprekken 15.25 – 15.40

2023-2024

Periode 1

 • Klas 1, 2, 3, 4: 6 november t/m 10 november 2023

Periode 2

 • Klas 4: 18 december t/m 22 december 2023
 • Klas 1, 2, 3: 22 januari t/m 26 januari 2024

Periode 3

 • Klas 4: 25 maart t/m 29 maart 2024
 • Klas 1, 2, 3: 8 april t/m 12 april 2024

Periode 4

 • Klas 1, 2, 3: 17 juni t/m 21 juni 2024

Toetsweken

Periode 1
Klas 1, 2, 3, 4: 14 oktober t/m 18 oktober 2024

Periode 2
Klas 4: 16 december t/m 20 december 2024
Klas 1, 2, 3, : 20 januari t/m 24 januari 2025

Periode 3
Klas 4: 17 maart t/m 21 maart 2025
Klas 1, 2, 3: 31 maart t/m 4 april 2025

Periode 4
Klas 1, 2, 3: 16 juni t/m 20 juni 2025

Vakanties en vrije dagen

 • Herfstvakantie: 21 oktober 2024 t/m 25 oktober 2024
 • Kerstvakantie: 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
 • Voorjaarsvakantie: 3 maart 2025 t/m 7 maart 2025
 • Meivakantie (inclusief Pasen): 21 april 2025 t/m 5 mei 2025
 • Hemelvaart: 29 mei t/m 30 mei 2025
 • Pinksteren: 9 juni 2025
 • Zomervakantie: 7 juli t/m 15 augustus 2025
 • Roostervrije dag i.v.m. studiedag docenten:
  19 augustus 2024, 5 november 2024, 6 mei 2025, 1 en 4 juli 2025

NB:  Roostervrije dagen zijn dagen waarop leerlingen geen lessen hebben,
maar wel beschikbaar moeten zijn. In de loop van het jaar worden er nog twee roostervrije dagen ingepland.

Mentoren & functionarissen

Schoolleiding
Maartje Driessen – Locatiedirecteur
Robbin Kleijn – Afdelingsleider onderbouw

Leerlingbegeleiding
Mirella Ansems – Zorgcoördinator
Anouk Kersten – Leerlingbegeleider
Joost Rutgers-van Eck – Leerlingcoördinator bovenbouw
Suzan Burggraaf– Orthopedagoog
Jeffrey Willemsen – verzuimcoördinator/facilitair coördinator

Loopbaanoriëntatie
Bart van Term – Decaan
Caroline de Swart– Praktijk­begeleider (stages, praktijkpunten)

Examensecretaris
Lobke Wouters

Vertrouwenspersonen
Robin Kersten
Mirella Ansems

Externe vertrouwenspersonen
Jacqueline Pulles

Administratie en conciërge
Stefanie Coenen – Medewerker administratie
Clementine Lem – Conciërge

Systeembeheer
Kenneth Willems – Systeembeheerder

Rooster
Margo de Groot – Roostermaker en applicatiebeheerder

Meer informatie?

Staat er niet bij wat je zoekt? Neem dan contact op met ons.