Protocollen

Met het formulier Vrijstelling geregeld schoolbezoek kan verlof worden aangevraagd.

In ons pestprotocol staat beschreven hoe we samen zorgen voor een veilige en respectvolle leeromgeving.

In ons schoolondersteuningsprofiel staat hoe we leerlingen begeleiden die extra zorg nodig hebben.

In onze klachtenregeling staat hoe we omgaan met klachten.

In het PTA staan alle toetsen die in klas 3 en klas 4 worden afgenomen. In het examenreglement staat alles over de regels en de afspraken die er over de examens gemaakt zijn.