Protocollen

Met het formulier Vrijstelling geregeld schoolbezoek kan verlof worden aangevraagd.

In ons schoolondersteuningsprofiel staat hoe we leerlingen begeleiden die extra zorg nodig hebben.

In onze klachtenregeling staat hoe we omgaan met klachten.

In het PTA staan alle toetsen die in klas 3 en klas 4 worden afgenomen.