Route naar Kandinsky

Zoals besproken tijdens de informatieavonden zou het fijn zijn als je onderstaande vragen zou willen beantwoorden. Alvast hartelijk bedankt!