Inspectiebezoek

Dinsdag 2 maart kwam de inspectie bij ons op bezoek. Ze waren benieuwd of alle veranderingen die we de afgelopen jaren hebben ingezet ook positieve effecten hadden. Van te voren hebben we mappen vol documenten aangeleverd, op de dag zelf zijn de inspecteurs in gesprek gegaan met leerlingen, ouders en personeel. Aan het eind van de dag bevestigde de inspectie wat we zelf al dachten: we zijn heel goed bezig! We kregen dan ook een ruime voldoende. Over een week of drie is het definitieve rapport te lezen op de site van school en de inspectie.

In de tussentijd is hier meer informatie te lezen.