Onderwijs op afstand

Tot en met 6 april is de school gesloten in verband met het Corona-virus. Vanaf 16 maart schakelen we over op afstandsonderwijs. Op deze pagina komt de informatie te staan zoals deze is gemaild naar alle ouders/verzorgers

15-03 Brief schoolsluiting
17-03 Brief invulling onderwijs op afstand-2
Bijlages:
Installeren van Office en Skype
Gebruik van Office en Skype
18-03 Examenprogramma vierdejaars
22-03 Brief voor ouders, update week 1
Brief voor leerlingen, update week 1
24-03 Brief examens 2020
26-03 Brief afronden schoolexamens
27-03 Brief voor ouders, update week 2
Brief voor leerlingen, update week 2
3-4 Brief voor ouders en leerlingen, update week 3
Studiepuntenbingo
Instructiefilm Huiswerk afvinken in Magister