Ons onderwijs

In onze schoolgids is de belangrijkste informatie opgenomen over onze school. Onder andere:

 • De dagelijkse gang
 • Begeleiding en ondersteuning
 • Hoe gaan we met elkaar om
 • Aandacht voor kwaliteit
 • Boeken en schoolkosten
 • Examenregeling en PTA

In het schoolplan 2018-2020 staat waar we in 2020 als school willen staan en hoe we daaraan werken.

Deze vier pijlers vormen de basis voor ons onderwijs:

 • 1 Leerlingen worden in 4 jaar steeds zelfstandiger
 • 2 Leerlingen gaan veel samenwerken
 • 3 Leerlingen worden in 4 jaar verantwoordelijker
 • 4 Leerlingen maken zoveel mogelijk hun eigen keuzes

Rooster & vakanties

Alle roosterzaken vind je in Magister. Ook als er iets wijzigt. Log regelmatig in om op de hoogte te blijven. Voor vragen of hulp bij inlogproblemen: stuur een e-mail naar info@kandinskymolenhoek.nl.

Inloggen in Magister

Absentie

Ziekte of absentie kunt u vóór 8.00 uur telefonisch melden via 024 358 41 86.

Toetsweken

Het rooster voor de toetsweken staat in Magister.

 • Periode 1: 29 oktober t/m 2 november 2018
 • Periode 2: (alleen 4A): 10 december t/m 14 december 2018
 • Periode 2: (alle klassen, behalve 4A): 14 januari t/m 18 januari 2019
 • Periode 3: (alleen klas 4): 18 maart t/m 22 maart 2019
 • Periode 3: (klas 1,2,3): 25 maart t/m 29 maart 2019
 • Periode 4: (klas 1, 2 en 3): 17 juni t/m 21 juni 2019

Vakanties 2018-2019

 • Roostervrije dag i.v.m. studiedag docenten: 20 augustus 2018
 • Roostervrije dag i.v.m. studiedag docenten: 25 september 2018
 • Herfstvakantie: 15 oktober 2018 t/m 20 oktober 2018
 • Kerstvakantie: 22 december 2018 t/m 4 januari 2019
 • Roostervrije dag i.v.m. studiedag docenten: 29 januari 2019
 • Carnaval: 04 maart 2019 t/m 08 maart 2019
 • Meivakantie: 22 april 2019 t/m 03 mei 2019
 • Roostervrije dag i.v.m. studiedag docenten:14 mei 2019
 • Hemelvaart: 30 mei 2019 en 31 mei 2019
 • Pinksteren: 10 juni 2019
 • Roostervrije dagen i.v.m. studiedag docenten:
  Dit zijn roostervrije dagen waarop leerlingen geen lessen hebben, maar wel beschikbaar moeten zijn. Rooster laatste week:

  1 juli: Klas 1 en 2: Werken aan achterstanden/ inhalen van werk. Klas 3: Heeft herkansingen en werkt aan achterstanden.
  2 juli: Klas 1, 2 en 3: Werken aan achterstanden.
  3 juli: Rapportgesprekken (in elk geval klas 3)
  4 juli: Boeken inleveren en mentoruur
  5 juli: Studiedag docenten: leerlingen vrij

 • Zomervakantie: 6 juli t/m 18 augustus 2019
 • NB: Nog één vrije dag nader te bepalen.

Lestijden

Standaard

1e uur 08.45 – 09.45
2e uur 09.45 – 10.45
Pauze 10.45 – 11.00
3e uur 11.00 – 12.00
4e uur 12.00 – 13.00
Pauze 13.00 – 13.25
5e uur 13.25 – 14.25
6e uur 14.25 – 15.25

Verkorte lestijden

1e uur 08.45 – 09.25
2e uur 09.25 – 10.05
3e uur 10.05 – 10.45
Pauze 10.45 – 11.00
4e uur 11.00 – 11.40
5e uur 11.40 – 12.20
6e uur 12.20 – 13.00

Mentoren

1A

Rob van Rooijenr.vrooijen@kandinskymolenhoek.nl
Marcel grote Puntm.grotepunt@kandinskymolenhoek.nl

1B

Britt Schoenakerb.schoenaker@kandinskymolenhoek.nl
Gloria Sequera Palomo – van de Sandeng.sequerapalomo@kandinskymolenhoek.nl

2A

Esther Erinkveld – Janssene.janssen@kandinskymolenhoek.nl

2B

Joost Rutgersj.rutgers@kandinskymolenhoek.nl

2C

Robin Kerstenr.kersten@kandinskymolenhoek.nl

3A

Cynthia Petersc.peters@kandinskymolenhoek.nl
Gemke Abeng.aben@kandinskymolenhoek.nl

3B

Bart van Termb.vterm@kandinskymolenhoek.nl

3C

Roel Lubbersr.lubbers@kandinskymolenhoek.nl
Ellen Walravene.walraven@kandinskymolenhoek.nl

4A

Luuk Vrenkenl.vrenken@kandinskymolenhoek.nl
Jana van Voordenj.vvoorden@kandinskymolenhoek.nl

4B

Lobke Woutersl.wouters@kandinskymolenhoek.nl
Judith Berendsj.berends@kandinskymolenhoek.nl

4C

Maartje Driessenm.driessen@kandinskymolenhoek.nl
Laurien Touzani Janssenl.touzani@kandinskymolenhoek.nl

Functionarissen

Schoolleiding

Erick Loermans – Directeur
Maartje Driessen – Afdelingsleider bovenbouw

Leerlingbegeleiding

René Krechting – Zorgcoördinator
Esther Janssen – Leerling-coördinator onderbouw
Marleen Hengeveld – Trajectbegeleider/remedial teacher
Rob Alders – Schoolmaatschappelijk werker

Loopbaanoriëntatie

Margot de Jong – Stagebegeleider
Ton Broekmans – Studiepunten- en activiteiten­begeleider/ decaan

Vertrouwenspersonen

Robin Kersten
Jana van Voorden

Administratie en conciërge

Annemarie van Bremen – Medewerker administratie
Bob Worm / Wilfried Jansen – Conciërge

Systeembeheer

Kaylee Willems – Systeembeheerder